Posted on

หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเติมเต็มความสนุกสนาน และพัฒนาการของเด็กแรกเกิด – 6 เดือน คงคิดเหมือนกันใช่หรือไม่ว่าการเลือกของเล่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด อย่างไรก็ดีเวลาที่เราจะเลือกของเล่นเด็กแรกเกิด – 6 เดือน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง จึงจะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกรักมากที่สุด มาดูพร้อมๆ กัน 

1.เลือกของเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียง 

สำหรับของเล่นสิ่งแรกที่แนะนำให้เลือกก็คือของเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย หากจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือของเล่นที่ไม่มีสารตกค้างนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเลือกของเล่นให้ลูกน้อย เราอาจจะเลือกโดยใช้เกณฑ์ของราคาเป็นหลัก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เกณฑ์ของราคาถือเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความระมัดระวังมากพอสมควร ของราคาถูกมากเกินไป อาจจะมีการใช้วัสดุที่ไม่ดีหรือว่าผลิตไม่ได้คุณภาพ ในขณะเดียวกัน การเลือกของเล่นที่มีวัสดุที่ดีจะต้องเน้นการดูว่าใช้อะไรในการผลิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกน้อย 

2.ของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการ 

อีกหนึ่งของเล่นเด็กแรกเกิด – 6 เดือน ที่แนะนำให้หลายๆ คนเลือกใช้กันก็คือของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการ เนื่องจากจะช่วยให้เด็กเล็กๆ มีความสุขกับการได้มองสิ่งต่างๆ โดยยกตัวอย่างง่ายๆ ได้แก่การเลือกของเล่นที่ดึงดูดสายตาของเด็กๆ ให้จับจ้องไปที่ของเล่นนั้นๆ หรือบางคนอาจจะเลือกของเล่นที่เติมเต็มความสนุกสนาน และเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจะเลือกของเล่นแบบใด ต้องดูความชอบของลูกเป็นหลักด้วย 

3.เลือกของเล่นที่ทำให้เด็กๆ มีความเพลิดเพลิน 

ของเล่นที่ดีจะต้องทำให้เด็กๆ มีความเพลิดเพลินกว่าเดิม เหมาะสมกับการตอบโจทย์อันแสนจะลงตัวของเด็กๆ เหล่านั้น หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าการเลือกของเล่นให้เด็กๆ เราควรเลือกอะไรจึงจะดีที่สุด ต้องขอบอกเลยว่าหากเรานำหลักการเหล่านี้ไปใช้ ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าของแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีความเหมาะสมและน่าซื้อไม่แพ้กัน  

4.ของเล่นต้องคงทน 

อีกหนึ่งอย่างที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเลือกของเล่นที่มีความคงทนกว่าเดิม หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าการเลือกของเล่นที่คงทน จะมีเกณฑ์การดูอย่างไร ซึ่งต้องบอกเลยว่าเราควรเลือกโดยดูบริษัทผู้ผลิต และมองหาวิธีการเพิ่มความคงทนด้วยการดูแลรักษาของเล่นนั้นๆ  

หากว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการเติมเต็มความสนุกสนาน และพัฒนาการของเด็กแรกเกิด – 6 เดือน คงคิดเหมือนกันใช่หรือไม่ว่าการเลือกของเล่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด อย่างไรก็ดีเวลาที่เราจะเลือกของเล่นเด็กแรกเกิด – 6 เดือน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้าง จึงจะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกรักมากที่สุด มาดูพร้อมๆ กัน 

1.เลือกของเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียง 

สำหรับของเล่นสิ่งแรกที่แนะนำให้เลือกก็คือของเล่นที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย หากจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือของเล่นที่ไม่มีสารตกค้างนั่นเอง ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเลือกของเล่นให้ลูกน้อย เราอาจจะเลือกโดยใช้เกณฑ์ของราคาเป็นหลัก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว เกณฑ์ของราคาถือเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความระมัดระวังมากพอสมควร ของราคาถูกมากเกินไป อาจจะมีการใช้วัสดุที่ไม่ดีหรือว่าผลิตไม่ได้คุณภาพ ในขณะเดียวกัน การเลือกของเล่นที่มีวัสดุที่ดีจะต้องเน้นการดูว่าใช้อะไรในการผลิต เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกน้อย 

2.ของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการ 

อีกหนึ่งของเล่นเด็กแรกเกิด – 6 เดือน ที่แนะนำให้หลายๆ คนเลือกใช้กันก็คือของเล่นที่เสริมสร้างจินตนาการ เนื่องจากจะช่วยให้เด็กเล็กๆ มีความสุขกับการได้มองสิ่งต่างๆ โดยยกตัวอย่างง่ายๆ ได้แก่การเลือกของเล่นที่ดึงดูดสายตาของเด็กๆ ให้จับจ้องไปที่ของเล่นนั้นๆ หรือบางคนอาจจะเลือกของเล่นที่เติมเต็มความสนุกสนาน และเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจะเลือกของเล่นแบบใด ต้องดูความชอบของลูกเป็นหลักด้วย 

3.เลือกของเล่นที่ทำให้เด็กๆ มีความเพลิดเพลิน 

ของเล่นที่ดีจะต้องทำให้เด็กๆ มีความเพลิดเพลินกว่าเดิม เหมาะสมกับการตอบโจทย์อันแสนจะลงตัวของเด็กๆ เหล่านั้น หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าการเลือกของเล่นให้เด็กๆ เราควรเลือกอะไรจึงจะดีที่สุด ต้องขอบอกเลยว่าหากเรานำหลักการเหล่านี้ไปใช้ ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าของแต่ละอย่างล้วนแล้วแต่มีความเหมาะสมและน่าซื้อไม่แพ้กัน  

4.ของเล่นต้องคงทน 

อีกหนึ่งอย่างที่ต้องคำนึงถึงก็คือการเลือกของเล่นที่มีความคงทนกว่าเดิม หลายๆ คนอาจจะสงสัยว่าการเลือกของเล่นที่คงทน จะมีเกณฑ์การดูอย่างไร ซึ่งต้องบอกเลยว่าเราควรเลือกโดยดูบริษัทผู้ผลิต และมองหาวิธีการเพิ่มความคงทนด้วยการดูแลรักษาของเล่นนั้นๆ  

หลายคนก็คงจะเห็นแล้วใช่หรือไม่ว่าของเล่นเด็กแรกเกิด – 6 เดือน นั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายต่อหลายประการด้วยกัน หากว่าคุณคือพ่อแม่มือใหม่ อย่าลืมมองหาวิธีการในการเติมเต็มความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ดังที่ได้กล่าวได้ข้างต้นนี้ รับรองเลยว่าคุณจะสามารถทำให้ลูกของคุณมีพัฒนาการได้อย่างแน่นอน