Posted on

สำหรับบางบริษัทนั้นอาจจะกำลังประสบปัญหาแผนก HR  งานล้นมือเกินไปจนทำให้ HR รับงานเพิ่มไม่ไหว เลยเลือกใช้ บริษัทจัดหางาน แต่สำหรับบริษัทหางานนั้นก็มีหลากหลายบริษัท บริษัทจัดหางานเอกชน บางบริษัทก็น่าเชื่อถือ  บางบริษัทก็ไม่น่าเชื่อถือ วันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าเราจะเลือกใช้งาน บริษัทจัดหางานเอกชน อย่างไรให้ไม่ถูกหลอก เขาดูกันที่อะไรบ้าง ?

บริษัทจัดหางานเอกชน

มีตัวตนอยู่จริง

            อย่างแรกเลยนั้นคือ บริษัทจัดหางานเอกชน ที่เราจะเลือกใช้บริการนั้นจะต้องมีตัวตนอยู่จริง มีสถานที่จริง ไม่ใช่ว่าว่าจีเพียงแค่ชื่อกับหน้าเว็บเท่านั้นจะต้องมีตัวตนจริง ๆ ที่ติดต่อได้จริง ๆ ได้นะครับ อย่าไปตกลงรับหรือเลือกใช้ บริษัทจัดหางานเอกชน  ที่ไม่มีตัวตนนะครับ เพราะอาจจะถูกหลอกได้

มีใบอนุญาตประกอบการ

                บริษัทจัดหางานเอกชนนั้นจะต้องรายงานผลการคัดเลือก หรือ เปิดรับสมัครงานให้ทั้งบริษัทต้นสังกัด และ กรมแรงงานเสมอ ดังนั้นก่อนที่จะมาทำทำงานและเปิดบริษัทจัดหางานเอกชน ได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตในการเปิดบริษัทก่อน ซึ่งบริษัทไหนที่ไม่ใบอนุญาตินั้นต้องระวังไว้นะครับ เพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ หรือ บริษัทปลอมมาหลอกกับเราก็ได้

ราคาถูกเกินไป

            แน่นอนว่างานทุกงานนั้นต้องการมีรายได้เสมอ และงานบางงานอาจจะต้องการเงินมัดจำ หรือค่าบริการก่อน ซึ่งถ้าหากว่า บริษัทจัดหางานเอกชน ที่เรากำลังจะเลือกใช้บริการนั้นมีราคาที่ถูกเกินไป ใครที่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นโชคดีที่ได้เจอบริษัทที่คิดราคาถูก ๆ แต่ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษเลยนะครับ เพราะถ้าหากว่า  ราคาถูกเกินไป อาจจะโดนมิจฉาชีพก็ได้นะครับ

ดูจากความเป็นมืออาชีพ

            ในส่วนของความเป็นมืออาชีพเองก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันเพราะว่า เพราะว่าก่อนที่จะตกลงในเรื่องของงานกันก็จะต้องดูว่าคู่สนทนาของเรานั้นมีความสามารถ ความเป็นมืออาชีพขนาดไหนที่จะมาเป็น เสมือนแผนก HR ของเรา เพราะว่าเขาจะต้องดูแลในเรื่องของกำลังพลของเรา ดังนั้นความเป็นมืออาชีพเองก็เป็นสิ่งที่ต้องดูด้วยเช่นกัน

ประวัติการทำงาน

            สุดท้ายคงหนีไม่พ้นในเรื่องของประวัติ ประสบการณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชน ว่าก่อนจะมาเจอกับบริษัทของเรา บริษัทจัดหางานเอกชน ที่เรากำลังเลือกใช้บริการนั้นมีประสบการณ์อะไรบ้าง เคยผ่านงานกับบริษัทอะไรมาบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ

                สำหรับบริษัทไหนที่กำลังเลือกตัดสินใจหา บริษัทจัดหางานเอกชน ก็ลองเลือกจากข้อมูลเหล่านี้ก็ได้นะครับ จะได้บริษัทจัดหางานเอกชนที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังและจะได้บริษัทจัดหางานเอกชนที่น่าเชื่อถือด้วย

สำหรับบางบริษัทนั้นอาจจะกำลังประสบปัญหาแผนก HR งานล้นมือเกินไปจนทำให้ HR รับงานเพิ่มไม่ไหว เลยเลือกใช้ บริษัทจัดหางาน แต่สำหรับบริษัทหางานนั้นก็มีหลากหลายบริษัท บริษัทจัดหางานเอกชนบางบริษัทก็น่าเชื่อถือ บางบริษัทก็ไม่น่าเชื่อถือ วันนี้เราจะมาดูกันดีกว่าเราจะเลือกใช้งาน บริษัทจัดหางานเอกชน อย่างไรให้ไม่ถูกหลอก เขาดูกันที่อะไรบ้าง ? มีตัวตนอยู่จริง อย่างแรกเลยนั้นคือ บริษัทจัดหางานเอกชน ที่เราจะเลือกใช้บริการนั้นจะต้องมีตัวตนอยู่จริง มีสถานที่จริง ไม่ใช่ว่าว่าจีเพียงแค่ชื่อกับหน้าเว็บเท่านั้นจะต้องมีตัวตนจริง ๆ ที่ติดต่อได้จริง ๆ ได้นะครับ อย่าไปตกลงรับหรือเลือกใช้ บริษัทจัดหางานเอกชน ที่ไม่มีตัวตนนะครับ เพราะอาจจะถูกหลอกได้ มีใบอนุญาตประกอบการ บริษัทจัดหางานเอกชนนั้นจะต้องรายงานผลการคัดเลือก หรือ เปิดรับสมัครงานให้ทั้งบริษัทต้นสังกัด และ กรมแรงงานเสมอ ดังนั้นก่อนที่จะมาทำทำงานและเปิดบริษัทจัดหางานเอกชน ได้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตในการเปิดบริษัทก่อน ซึ่งบริษัทไหนที่ไม่ใบอนุญาตินั้นต้องระวังไว้นะครับ เพราะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพ หรือ บริษัทปลอมมาหลอกกับเราก็ได้ ราคาถูกเกินไป แน่นอนว่างานทุกงานนั้นต้องการมีรายได้เสมอ และงานบางงานอาจจะต้องการเงินมัดจำ หรือค่าบริการก่อน ซึ่งถ้าหากว่า บริษัทจัดหางานเอกชน ที่เรากำลังจะเลือกใช้บริการนั้นมีราคาที่ถูกเกินไป ใครที่ได้ยินอาจจะคิดว่าเป็นโชคดีที่ได้เจอบริษัทที่คิดราคาถูก ๆ แต่ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษเลยนะครับ เพราะถ้าหากว่า ราคาถูกเกินไป อาจจะโดนมิจฉาชีพก็ได้นะครับ ดูจากความเป็นมืออาชีพ ในส่วนของความเป็นมืออาชีพเองก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกันเพราะว่า เพราะว่าก่อนที่จะตกลงในเรื่องของงานกันก็จะต้องดูว่าคู่สนทนาของเรานั้นมีความสามารถ ความเป็นมืออาชีพขนาดไหนที่จะมาเป็น เสมือนแผนก HR ของเรา เพราะว่าเขาจะต้องดูแลในเรื่องของกำลังพลของเรา ดังนั้นความเป็นมืออาชีพเองก็เป็นสิ่งที่ต้องดูด้วยเช่นกัน ประวัติการทำงาน สุดท้ายคงหนีไม่พ้นในเรื่องของประวัติ ประสบการณ์ของบริษัทจัดหางานเอกชน ว่าก่อนจะมาเจอกับบริษัทของเรา บริษัทจัดหางานเอกชน ที่เรากำลังเลือกใช้บริการนั้นมีประสบการณ์อะไรบ้าง เคยผ่านงานกับบริษัทอะไรมาบ้าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ สำหรับบริษัทไหนที่กำลังเลือกตัดสินใจหา บริษัทจัดหางานเอกชน ก็ลองเลือกจากข้อมูลเหล่านี้ก็ได้นะครับ จะได้บริษัทจัดหางานเอกชนที่น่าเชื่อถือมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังและจะได้บริษัทจัดหางานเอกชนที่น่าเชื่อถือด้วย